Jdi na obsah Jdi na menu
 


zooterapie

11. 6. 2009
Zooterapie- zjednodušeně řečeno, pozitivní až léčebné působení zvířete na člověka. Jde převážně o zlepšení paměti, motoriky, komunikace, zmírnění stresu. · Typ dle zvířecího druhu 1.canisterapie 2.hiporehabilitace 3.felinoterapie 4.ornitoterapie 5.delfinoterapie 6.farmingterapie 6.ovce a kozy 7.malá zvířata · Typ dle metody AAA- ANIMAL ASSISTED ACTIVITIES=aktivita za pomoci zvířat /rozvoj sociální dovednosti/ AAT- ANIMAL ASSISTED THERAPY=terapie za pomoci zvířat /zlepšení psychického a fyzického stavu/ AAE- ANIMAL ASSISTED EDUCATION= vzdělávání za pomocí zvířat /zlepšení výchovy, vzdělávání a sociálních dovedností klienta/ AACR- ANIMAL ASSISTED CRISIS RESPONSE= krizová intervence za pomoci zvířat/odbourávání stresu/ · Forma Návštěvní program, jednorázové aktivity, pobytový program, rezidentní program, zásah krizové intervence (jejich kombinace) · Účastníci -Způsob práce-samostatná práce / spolupráce několika zooterapeutických týmů -Složení pracovní jednotky-zvíře, zooterapeut, klient / plus personál -Počet zvířat-zooterapeut a jedno zvíře / zooterapeut a více zvířat -Počet klientů-individuální zooterapie-skupinová · Klientela -Analýza cílové skupiny-analýza dle věku, pohlaví, diagnózy, vzdělání, vnímání role zvířete ve společnosti -Analýza zdravotního stavu-zdraví, dočasně nemocný, v rehabilitaci, zdravotně postižený(různé stupně a kombinace), se specifickými poruchami, dlouhodobě nemocný, umírající apod. -Analýza sociálních vazeb a dynamiky prostředí- izolovaný, osamělý, v rodinném prostředí, v zařízení (jeho typ a dynamika), v azylovém prostředí, v ohrožení apod. Klient, pes a žádný účastník canisterapie nesmí být do této činnosti nucen. Canisterapie Způsob terapie, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdravý je bráno-jako stav psychické, fyzické a sociální pohody. Dá se to také definovat, jako léčebný kontakt na člověka Pojem z roku 1993 autorka Jiřina Lacinová CANISTERAPEUTICKÝ TÝM-1. Psovod (canisasistent, canisterapeut) 2.Pes · Vhodnost plemene. Záleží pokud vybíráme psa na canisterapii, nebo pokud náš pes z jakéhokoli důvod má pro canisterapii vlohy. · Výběr- odvíjí se od našich požadavků- zda-li chceme pracovat s lidmi tělesně pohybově omezenými- klidnější povaha, s narkomany- zde je naopak možnost využít energičnost plemene. · Genetické předpoklady-převážně z důvodu zdravotního/displazie/, ale také povahy, pohybových vloh, vztahu ke člověku, jednoduše všechny dědičné vlastnosti využitelné pro práci s člověkem. Psi pastevečtí- kavkazák, středoasiat, anatol psi šlechtěni na ochranu stáda-za každých podmínek a především, pes musí být vyrovnaný a neústupný, klidný a není fixován na člověka. Těžká motivace. Úkol číslo jedna bývá hlídání. Je tedy možné využít jejich klidnou povahu, ale zároveň je velice těžké je přesvědčit o opaku, myslí-li si, že klient je narušitel stádaL. Naopak psi ovčáčtí mají neuvěřitelný vztah ke svému pánovi, rádi pracují a vhodnou výchovou udělají téměř cokoli, ale pro svého pána a není zde vztah klient pes. Psi cvičení na obranu, nikdy nedokáží svou povinnost ohlídat své okolí před potencionálním figurantem. I když někteří psi výborně absolvují výcvik obrany, dokáží neúprosně pracovat jako psi canisterapeutičtí, dlouholetí pracovníci, jenž cvičí canisterapeutické psy- tyto dva výcviky společně nedoporučují. Neexistuje plemeno 100% vhodné či nevhodné. Vždy záleží na výchově, socializaci a životních zkušenostech. Nejvíce používání jsou retrívři, novofundlandani, krátkosrsté kolie, ale používají se i ohaři, setři, teriéři, knírači… · DŮLEŽITÁ JE MOTIVACE! Míček, dobroty, radost svého pána, radost klienta. Ideální je maximální radost psa z práce pro klienty s plusem hry a pamlsků. Vždy jde o soulad povinnosti a odměny! Pes musí mít jakýsi harmonogram-místo pro odpočinek, stravu, volný pohyb,hry s přáteli svého druhu, s lidmi zdravými. Je dobré udržovat jeho genetické vlohy. Psovi šlechtěnému na vodní práce dopřát dostatek činnosti ve vodě, stopaři dát ve volném čase práci pachovou, ovčákovi dostatek povinností apod. Musí být velice úzký vzájemný vztah, kvalitní pracovní spolupráce. Pes musí mít speciální výcvik, psovod musí být proškolen a společně skládají CANISTERAPEUTICKÉ ZKOUŠKY= 1. Povaha- práce mezi hovořícími lidmi, ochota ke kontaktu. 2. Kontakt psovoda se psem- hodnotí se během celých zkoušek. 3. Poslušnost-chůze na vodítku, odvedení cizí osobou. 4. Reakce psa na hlazení, doteky- česání, stimulace neobratnosti postižených klientů. 5. Tolerance omezujícího hlazení. 6. Celková prohlídka psa- jako u veterináře-oči, uši, zuby.. 7. Reakce na hluk a rušivé elementy. 8. Reakce na invalidní vozík, berle. 9. Podávání jídla a pamlsků/sahání do misky. 10. Vzrušivost psa/rozdovádění, uklidnění/ 11. Přátelskost a společenskost během celých zkoušek. 12. Týmová práce během celých zkoušek. INTERDISCIPLINÁRNÍ TÝM ODBORNÍKŮ- odborník je osoba , která má profesionální, tj. odbornou zdravotnickou, sociální nebo pedagogickou průpravu pro práci s klientem./lékaři, psychologové, speciální pedagogové, sociální pracovníci/ KLIENT-dle typu postižení/psychické, fyzické/, osobních vlastností, zájmů klientů, věku, stanovených cílů volíme typ canisterapie i konkrétní aktivity se psy. ZAŘÍZENÍ-místo kam dochází canisterapeutický tým, vždy musí s touto činností souhlasit a připravit vhodné podmínky a to jak ze strany klientů, tak ze strany koterapeuta. Vždy musí být zabezpečeny podmínky-klimatické, bezpečnostní, prostorové/teplota, dostatek místa../ TYPY CANISKY AAA-aktivita za pomoci zvířat AAT-terapie za pomoci zvířat AAE-vzdělávání za pomocí zvířat AACR-krizová intervence za pomoci zvířat METODY CANISTERAPIE 1.POHYB · JEMNÁ MOTORIKA- a) česání a kartáčování b) oblékání obojků, postrojů /karabinky, namotání vodítka/ c) krmení/grnulky, pamlsky- otvírání krabiček, lze využít jako odměnu/ d) stimulace dotykem/kde má pejsek čumáček, jemně se jej dotkni, spočítej drápky/ · HRUBÁ MOTORIKA a) Opičí dráha-trasa buď se psem, po psu, nebo pes slouží jako překážka../podlézání, přelézání, obcházení, kotrmelce, dřepy, kliky/ b) Přetahování-hadr, hračky/uzel/, hadr c) Chůze vedle psa-změny rytmu-běh, chůze, skoky/kolem psa, snožmo, na jedné noze../ d) Házení míčků- co nejdál, nejvýš, pejskovi, kopaná.. · HRY A ATRAKCE a) Všemožné hry pro děti /zdroj knihy- dětské hry/ pexeso, stavebnice, skládačky, poznávačky, kutálená, schovávaná, kartičky s písmenem a obrázky b) Atrakce- pejsek nosí-míček, noviny, košík, klíče, misku- uklízí hračky. · VZDĚLÁVACÍ HRY- biologie, anatomie, kynologie, počítání, psaní, čtení · VÝTVARNÁ A HUDEBNÍ ČINNOST 1. Kreslení=představivost-namaluj pejska v lese, jak létá…, barvy, tvary.. 2. Zpívání=písničky o pejskovi, pro pejska.. 2.REAKCE DĚTÍ · POLOHOVÁNÍ A RELAXACE Používá se pro uvolnění spastiky, špatné prokrvení, pomoci psí energie, tepla. · CITOVÁ STRÁNKA-pes rozvíjí něžnost, dává pocit jistoty a tepla. Poslušnost, respekt, pracovitost, povinnost. · POZNÁVÁNÍ –povídání o psech, péče, krmení, venčení, výcvik…části těla-uši, oči, zuby. Poznávání potřeb psa- potřebuje i svůj klid. · SOCIÁLNÍ CÍTĚNÍ A MAZLENÍ Ohleduplnost, úcta k druhému, povinnost, důležitost. I pouhá přítomnost psa je důležitá. · LOGOPEDIE Pes je stimulací k verbálnímu projevu. Složí převážně, jako motivace a nebo následná odměna. 1. slovní zásoba 2. mluvidla= rty-špulení, úsměv, motorika jazyka 3. Zraková percepce-např. prostorová orientace/rohy, překážky/ 4. Sluchová percepce-zvukové hračky, ,, vyber hračku, která začíná na písmeno A“.., více pokynů na jednou ,, až Amíga vykartáčuješ, dones mu vodu“.. 5. Matematické představy- ,,kdo stojí první Amígo, Hanička, Honzík..“ počítání pamlsků, prstů“